På gården kan rusavhengige få hjelp til å bli fri. Gården er et hjem for dem som ønsker å bryte med alkohol, narkotika og rus. Vi legger vekt på å være som en familie med felleskap, gode relasjoner og gjensidig respekt og ansvar for hverandre.

Gården ligger i Landsvik, Alver kommune, like nord for Bergen

Gården er et omsorgs og arbeids kollektiv. Vi har samlinger hver dag og aktiviteter som alle er med på. Alle må delta, men dagen tilpasses den enkeltes evne og kapasitet. Vårt mål er trivsel og mestring i hverdagen.

Vil du søke om plass begynner det med en samtale med en av arbeiderne. Dersom det blir inntak, må du innstille deg på å være på gården i minst åtte måneder. Vi vil også hjelpe deg i prosessen tilbakt til samfunnet når du er ferdig på gården. Skole eller arbeid er vårt mål for alle.


Meld deg på og få vårt nyhetsbrev på epost direkte i innboxen!