Rehabiliteringsgården

 • DreamCenter Rehabiliteringsgård er et heldøgns tilbud til mennesker med rusproblemer. Gården ligger i Landsvik i Meland kommune.
 • Det er  plass til 8 personer.
 • Er et medikament-fri tilbud, d.v.s. vi har ikke LAR, A eller B preparater.
 • Gården har  samarbeid med  Frekhaug legesenter.
 • Vi har både fag personale og personale med rusbakgrun. Vi opplever dette som en styrke.
 • Døgnprisen på gården er  990,-.
 • Vi har tilbud om videreføring / ettervern.
 • Ved inntak må klienten være avrust.
 • På gården tar vi urinprøver. Rusing kan føre til utvisning.
 • Flere fungerer rusfritt og er i fast arbeid etter ett opphold ved DreamCenter rehabiliteringsgård.
 • Vi har lang erfaring og har drevet siden 1986

For informasjom om inntak, kontakt bestyrer på gården:

Remi Haaverdstun telefon 41107738

Comments are closed.