Støtt arbeidet


FLERE MÅTER DU KAN HJELPE PÅ

Vårt arbeid er avhengig av frivillige gaver. Vi driver forebyggende, oppsøkende, rehabilitering, videreføring og ettervern blant mennesker med rusproblemer.

De siste månedene har det vært vanskelig å få garanti for beboerne på gården. Vi har nå fem beboere uten garanti. Din gave er til stor hjelp.

Gavekonto: 3624.09.05528


 

DREAMCENTER BERGEN TRENGER FASTE GIVERE

Givertjenesten er av de viktigste inntektene til DreamCenter. Vi trenger flere faste givere for å fortsette å hjelpe rusavhengige og andre til et nytt liv. Tilskuddene fra det offentlige synker. For å kunne opprettholde aktivitetene på senteret trenger vi å øke senterets inntekter. Bli med og hjelp oss til å nå målet med 500 nye faste givere.  Gavekonto 3624.09.05528
Fylle ut i skjema til høyre og meld deg på.
Tusen takk for din gave !

TESTAMENTARISKE GAVER

Krav til gyldig testamente:
* Testamentet skal være skriftlig
* Det må komme tydelig frem at dokumentet er et testamente
* Det må komme klart frem hvem som arver og hva den enkelte arver
* Du må undertegne testamentet sammen med to vitner til stede
* Testamentet bør dateres
* Vitner må underskrive på at du undertegner testamentet av fri vilje og at du var ved full sans og samling
* Vitner må være 18 år og myndige
* Vitner, vitners ektefelle, barn, foreldre, eller noen vitnet er i tjeneste hos, kan ikke være tilgodesett i testamentet

Vi rekker ut en hånd til verdifulle mennesker for at de skal gjenoppdage sin verdi!

 

 

 

 

Comments are closed.